Tristan A

February 9, 2019

  Height: 5’11.5” Chest: 40” Waist: 31” Hips: 33” Shoe: 10.5

Alexandar B

November 23, 2018

Height: 6’1” Chest: 41” Waist: 34” Hips: 39” Inside leg: 32” Shoe: 9

Adam R

November 23, 2018

Height: 6’1” Chest: 37.5” Waist: 31” Hips: 37” Inside leg: 32” Shoe: 10.5

Patrick L

September 7, 2018

Height: 5’11” Chest: 40” Waist: 34” Hips: 40” Shoe: 7  

Donald S

September 5, 2018

Height: 6’1” Chest: 40” Waist: 31” Hips: 33” Inside leg: 33” Show: UK 8

Josh M

September 5, 2018

Height: 5’ 9.5” Chest: 39” Waist: 30” Hips: 32” Inside leg: 32” Shoe: UK 9  

Emmanuel A

September 4, 2018

Height: 6’2” Chest: 39” Waist: 32” Hips: 31” Inside Leg: 34” Shoe: UK 9  

Andy D

September 3, 2018

Height: 6” Chest: 40” Waist: 32” Hips: 36” Shoe: UK 10

Kyle A

August 2, 2018

Height: 6’ Chest: 42” Waist: 33” Shoe: 11

John D

July 26, 2018